Publicaties

BOEKEN EN PUBLICATIES

Reformatie Alblasserwaard

Begin van de reformatie in de Alblasserwaard

350 jaar Meteren en Est, Goudriaan 1974

Begin van de Reformatie in de Ring Heusden, Heusden 1980

400 jaar Hervormde Gemeente Bodegraven (met C. Hamoen), Stichts-Hollandse Bijdragen 26, Woerden 1994

Maatschappij van Welstand, 175 jaar steun aan kleine protestantse gemeenten, (met Drs Janet van Dijk), Amersfoort 1997

Een kerk op Dubbeldam, (met anderen), Dordrecht 2005

Arkel en het begin van de Reformatie, Arkel 2007

Begin van de Reformatie in de Alblasserwaard, Bleskensgraaf 2010

ARTIKELEN IN VERSCHILLENDE HISTORISCHE TIJDSCHRIFTEN

Met gansen trou (Heusden)

Heemtijdinghen (Woerden)

Nederlandse Historien

De Hoeksteen

Historische kring West-Betuwe

Historische Kring Bommelerwaard

Historische Reeks Land van Heusden en Altena